Artist-in-store: Lise Lore

Artist-in-store: Lise Lore

We at Magda like to cover our pink walls with (local) talent. 
On our walls right now: Twelve Twisted Sisters by Lise Lore

"Lise Lore laat blank blad bliksemen, met zacht gekras en potloodslijpsel, in grijs dat gromt tussen zinderend zingende pikzwarte inkt. Zijn het wezens die daar schemeren, al fladderend als een vlam? Haar tekeningen laten zich niet vangen in een blik. Ze dansen op papier in potloodpirouettepasjes.

Je kijkt naar lijnen die mijmeren, misschien naar bloemen die ballet bedrijven, soms schimmen schijnen, of mistige herinnering lijken. Je kijkt, je kijkt, en blijft maar kijken." door Andy Leenen.

"Lise Lore makes a blank sheet flash, with soft scratches and pencil sharpening, in gray that growls between blisteringly singing pitch-black ink. Are they creatures that shine there, fluttering like a flame? Her drawings cannot be caught in a glance. They dance on paper in pencil pirouette steps.

You look at lines that muse, maybe flowers that perform ballet, sometimes shadows shine, or seem like a foggy memory. You look, you look, and you keep looking." by Andy Leenen.

For more information on her artworks you can contact Lise Lore at lisealore@gmail.com
You can also find her on Instagram: @lore.lise

 

Back to blog

Leave a comment